Reisverzekering

Een reisverzekering is niet verplicht en dus niet in de prijs inbegrepen. Wilt u echter zonder beslommeringen van uw vakantie genieten, dan raden we u aan een goede reisverzekering te nemen. Indien u wenst kunt u via uw reisagent een reisverzekering afsluiten bij Mapfre Assistance. U kunt kiezen tussen een voordeelpakket ‘annulerings- en bijstandsverzekering’ of enkel een annuleringsverzekering.

PAKKET ANNULERINGS- EN BIJSTANDSVERZEKERING - TARIEVEN GEPUBLICEERD BIJ ELKE REIS

Annuleringskosten
Inclusief overlijden of hospitalisering van een familielid tot de 3e graad en voorafbestaande ziektes (stabiel op de dag van reservering).
• Ziekte of ongeval van de verzekerde of een familielid tot in de 2e graad of van de reisgezel
• Complicaties tijdens de zwangerschap
• Intrekken van verlof
• Afsluiten van een nieuw arbeidscontract
• Belangrijke schade aan onroerende goederen
• Oproep als/voor getuige of jurylid bij een rechtbank of voor een herkansingsexamen
• Adoptie van een kind
• Oproep voor een orgaantransplantatie

Vakantieonderbreking
Ingeval dat u de reis dient te onderbreken, geniet u door deze waarborg de terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen.

Assistance personen
• Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden: onbeperkt
• Medische kosten: € 25.000
• Dringende terugkeer
• Familiale bijstand: tot € 625
• Extra retourkosten na verlengd verblijf om medische redenen of na repatriëring van de reisgezel
• Bijstand advocaat in het buitenland: tot € 1.250
• Voorschieten van de strafrechtelijke borgsom: tot € 12.500

Bagageverzekering
• € 500 per persoon in 1e risico
• € 250 voor aankopen 1e noodzaak
• Diefstal uit hotelkamer of vakantieverblijf
• Diefstal met aanranding
• Nieuwe Samsonite koffer bij onherstelbare beschadiging, niet aflevering of diefstal

Reisongevallen
• Kapitaal bij overlijden of blijvende totale invaliditeit: € 7.500
• Verdubbeling kapitaal overlijden bij dodelijk ongeval van beide ouders


ANNULERINGSVERZEKERING - 4,5 % VAN DE REISSOM

Indien u enkel en alleen een annuleringsverzekering wenst af te sluiten bedraagt deze 4,5 % van de reissom ZONDER MINIMUMPREMIE

Terugbetaling van de annuleringskosten:
• Ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, familielid tot in de 2e graad of reisgezel
• Overlijden/hospitalisatie van een lid van het onthaalgezin waar men de vakantie zou doorbrengen
• Opzeg arbeidsovereenkomst
• Intrekken van verlof
• Afsluiten nieuw arbeidscontract van minimum 3 maand
• Ziekte, ongeval of overlijden van de beroepsvervanger
• Ziekte, ongeval of overlijden van de kinderoppas
• Belangrijke schade aan onroerende goederen
• Oproep als/voor: getuige/jurylid bij een rechtbank of herkansingsexamen
• Adoptie van een kind
• Oproep voor orgaantransplantatie (als donor of ontvanger)
• Medische tegenindicatie voor noodzakelijke inentingen
• Complicaties tijdens de zwangerschap
• Weigering van visa door lokale autoriteiten
• Immobilisatie privévliegtuig voorzien voor de reis
• Vertraging bij inscheping
• Zwangerschap van de verzekerde

Opgelet: deze opsomming is slechts een summier overzicht van de waarborgen. Voor elke interpretatie van de voorwaarden en waarborgen geldt enkel en alleen de volledige tekst van de algemene verzekeringsvoorwaarden.